Nedan kommer bilder från Tammerpokalen och Tammer Training Camp efterhand att publiceras