TRAIN4CAMBODIA

Train 4 Cambodia är en ideell förening som genom Tammerpokalen samverkar med organisationen Bike 4 Cambodia.
Du som tävlar på Tammerpokalen och Du som sitter i publiken är med och hjälper barn i Kampong Cham provinsen som är en extremt fattig del av Kambodja. Allt överskott från Tammerpokalen går oavkortat till tandvårds - och skolprojekt.

Tammerpokalen har tidigare år bidragit till att fullborda en tandvårdsstation med permanent personal som undervisar barnen i tandvård. Flera tandläkare gör också regelbundna besök hos barnen.  Under 2015 och 2016 bidrog Tammerpokalen till att tandvårdshjälpmedel nådde fram till barnen i provinsen.

Alla privatpersoner och företag är hjärtligt välkomna att hjälpa till!

Train 4 Cambodias Bankgiro: 5120-1127

BIKE4CAMBODIA

ÅR 2010 gav sig 3 modiga män ut på ett stort äventyr som gjorde stor skillnad för många barn i en helt annan del av världen!

Läs mer om deras förverkliganden och visioner på Bike4Cambodias hemsida: BIKE4CAMBODIA